Kontakt „Club 99”

Ul. Bracka 16
40-858 Katowice
Woj. Śląskie

Telefon:

+48 601 47 19 60
+32 258 24 26
+32 259 84 84

E-mail:

marketing@club99.pl

Godziny otwarcia

Pon. - Pt. 9:00 - 18:00
Sob. - Ndz. 9:00 - 18:00

Informacje

Przekazując swoje dane osobowe za pomocą czatu/formularza kontaktowego przyjmuję do wiadomości, iż Administratorem Państwa danych jest PHU Grzegorz Kawiorski Restauracja Club 99 z siedzibą w Katowicach 40-858 przy ul. Brackiej 16, NIP 634-100-96-89

Przetwarzamy Państwa dane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość, którą prześlecie Państwo za pomocą formularza (podstawa przetwarzania danych to realizacja naszych prawnie uzasadnionych interesów – odpowiedź na wiadomość użytkownika strony). Państwa dane będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do udzielenia odpowiedzi oraz przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń z tego wynikłych.

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do tego, żebyśmy mogli odpowiedzieć. Mają Państwo prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo przenoszenia swoich danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.